Monipuolinen valikoima kommunikointilaitteita

VHF-radiot, MF-HF radiot, Hätälaitteet, INMARSAT, V-SAT.

Monipuolinen valikoima kommunikointilaitteita

Felcom19/SSAS/LRIT

Felcom19 on Furunon Inmarsat Mini-C laite.

Laite on korkealaatuinen kaksisuuntainen telex- ja datalinkki oman aluksen, muiden alusten ja muun maailman välillä. Felcom19 tarjoaa kaikki Inmarsat-C järjestelmän toiminnot ja palvelut. Felcom19 ei ole GMDSS vaatimusten mukainen laite. 

Felcom19 laitteisto koostuu vain antennista ja lähetin/vastaanotin-yksiköstä. Näyttölaitteena / pääteterminaalina käytetään tavallista tietokonetta, jossa on laitteen mukana tuleva ohjelmisto. Mini-C mahdollistaa myös yksinkertaisten sähköpostiviestien lähettämisen ja vastaanoton. Inmarsat-C järjestelmä ei tue kuvien lähetystä sähköpostin välityksellä, eikä puhe-/faxpalvelua.

SSAS (Ship Security Alert System) on alusten piilotettu hälytysjärjestelmä, jolla saadaan toteutettua hiljainen hälytys aluksen joutuessa esimerkiksi terroristien hyökkäyksen kohteeksi. SSAS järjestelmä on pakollinen kaikissa kansainvälisen liikenteen aluksissa.

Furunon SSAS on toteutettu Inmarsat C (Felcom18) tai Mini-C (Felcom19-SSAS) laitteistolla. Hätäpainiketta painettaessa laitteisto lähettää viestin sekä viranomaisille että aluksen varustamolle. Viesti sisältää aluksen paikkatiedon ja sitä päivitetään ajoittain.

  • Kompakti antenni
  • Erillinen lähetin/vastaanotinyksikkö
  • Tietokoneeseen terminaaliohjelma
  • Käyttöjännite 12-24 VDC


Lue lisää: