SOLAS-alusten järjestelmät

Edelläkävijä suunnittelussa ja toteutuksessa!

SOLAS-alusten järjestelmät

Integroidut komentosillat

Furuno Finlandin toimittamat komentosillat ovat aina yksilöllisiä asiakaskohtaisia toteutuksia. Ratkaisu voi olla määräykset täyttävä perustoteutus tai laaja kokonaisuus, joka ylittää laki- ja sääntövaatimukset.

Järjestelmät ovat usein uudisrakennusten lisäksi retrofit-ratkaisuja, jolloin komentosillan toiminnot päivitetään. Perustoteutus on tyypillisesti toteutettu erillisillä tutkilla, ECDIS-laitteilla ja muilla sensoreilla. Laajat vaatimukset täyttävä ratkaisu integroidaan laitteilla, joita ovat esimerkiksi tutka, ECDIS, Conning ja Track Pilot.  Suunnittelemme järjestelmät yhdessä asiakkaan, telakan ja luokituslaitoksen vaatimusten mukaisiksi. 

Ffoy Silta 3

Kuvassa on esimerkki integroidun komentosillan laitteista ja kytkennöistä:

Integroitu Komentosilta

 Lisätietoja integroiduista komentosilloista: sales a furuno.fi