Tehokasta kalanetsintää - Furunon avulla

Furunon kalanetsintälaitteilla on pitkät perinteet. Furunon tarina on alkanut ensimmäisen kaikuluotaimen kehittämisellä.

Tehokasta kalanetsintää - Furunon avulla

Monikeilaluotaimet

WASSP (Wide Angle Sonar Seafloor Profiler) monikeilasonari on vedenalaisen ammattilaistyöskentelyn monitoimityökalu. 120-asteinen monikeilaluotaus mahdollistaa alueiden kartottamisen nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteisellä kaikuluotaimella, sillä laite kykenee luotaamaan parhaimmillaan jopa kolme kertaa veden syvyyden levyisen alueen (max 340m).


Monikeilaluotaimen suorituskyky vaihtelee mallin tehon ja taajuuden mukaan. Lisäksi laitteet on optimoitu joko vedenalaiseen tarkkailuun ja tallentamiseen Fishing-malleissa tai sitten pohjan muodon sekä ominaisuuksien tarkkailuun ja tallentamiseen Survey-malleissa.


Tarkka ja vakaa kuvan laatu

Monikeilaluotauksessa käytettävät luotaustaajuudet ovat normaalisti melko matalia, jolloin voidaan nähdä moninkertaisia syvyyksiä verrattuna yleensä korkeataajuuksisiin viistokaikuluotaimiin. Järjestelmän kuvanvakautus tehdään normaalisti satelliittikompassilla tai sitten liikesensorilla eli IMU:lla (Integrated Motion Unit). Silloin kun tehdään viranomaisvaatimukset täyttävää kartoitusta, vaaditaan IMU:lta paljon kuten myös sijaintitiedolta, kalastuksessa riittää yleensä kevyemmätkin sensorivaihtoehdot. Aluksen kohoilu ja keinunta aallokossa eivät häiritse kuvaa, vaikka anturi on asennettu alukseen kiinteästi koska se vakautetaan ennen näytöllä esittämistä. Tämä on merkittävä etu verrattuna ammattimaisessa viistokaikuluotauksessa usein käytettävään kalatyyppiseen vaijerilla perässä vedettävään anturiin, sillä työläitä ja kovassa merenkäynnissä riskialttiita anturikalan nosto- ja laskuoperaatioita ei monikeilaluotaimessa tarvita.


Kartoitustyökalu, joka taipuu moneen 

WASSP monikeilaluotain tarjoaa tehokkaan kartoitustyökalun, jonka avulla saadaan aito 3D-kuvan merenpohjasta. Monikeilaluotaimella kartoitetaan pohjan kovuus, paikannetaan kalaparvet sekä tarkistetaan esim. vesirakennustyön tulokset pinnan alta. Viranomaispuolella laite mahdollistaa myös erilaiset etsintätehtävät tehokkaasti syvemmillä vesialueilla. WASSP monikeilasonari on maailman ensimmäinen luokassaan ja sitä käyttää jo yli tuhat alusta ympäri maailmaa.


Paras kokonaisuus WASSP + TimeZero navigointiohjelmisto

Parhaimmillaan WASSP-sonari on silloin, kun se liitetään TimeZero –navigointiohjelmistoon. Tällöin nämä molemmat huipputuotteet integroituvat saumattomasti helppokäyttöiseksi ja tehokkaaksi navigointityökaluksi sekä pinnanalaisen kartoituksen ja tutkimuksen monitoimilaitteeksi. PBG-kartan (Personal Bathygraphic Generator) pohjakartoituksen tekeminen on WASSP-sonarilla noin 8 kertaa nopeampaa kuin normaalilla alaspäin näyttävällä kaikuluotaimella tehtynä (vertailevassa laskelmassa käytetty aluksen nopeutena seitsemää solmua ja 2x2mpk aluetta). Tämä tarkoittaa suoraan säästöjä aluksen käyttötunneissa, henkilöstökuluissa ja nopeampaa kohteen löytämistä etsinnässä.


Katso myös NavNet-järjestelmään sopiva DFF-3D järjestelmäluotain!