Furuno Ratkaisut

Furunon tuotteilla on pitkä ja vankka historia, sekä laadukkaan ja luotettavan tuotteen maine merenkulkijoiden parissa. Hankkiessasi Furuno-tuotteen tiedät saaneesi jotain mihin luottaa.

Furuno Ratkaisut

Case Study: Sea Traffic Management - Furuno Finland Oy tuotekehitysprojekti

Furuno Finland Oy osallistui Euroopan Unionin rahoittamaan projektiin toimittamalla 85 aluksen ECDISiin lisäohjelmiston, jota käytetään järjestelmän testaamiseen.

Stm 1


Sea Traffic Management on maailman ympäri toteutettava projekti, jonka tavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuutta, tehokkuutta ja ympäristömyötäisyyttä. STM projekti yhdistää ja päivittää meriteollisuuden toimijat reaaliajassa tehokkaan tietojen vaihdon avulla. Valittujen kumppaneiden, kuten laivojen, palveluiden tarjoajien ja varustamoiden  kesken tapahtuvan tietojen vaihdon avulla  STM luo uuden mallin merenkulun tietojen jakamiseen tarjoamalla tulevaisuuden digitaalisen infrastruktuurin laivoille .   

Palvelut

STM-palvelut antavat henkilöstölle merellä ja maissa keinot tehdä reaaliaikaan perustuvia päätöksiä. Nämä palvelut mahdollistavat oikea-aikaisen saapumisen satamaan sopivalla nopeudella, vähentävät hallinnollista kuormaa ja vähentävät inhimillisiin tekijöihin liittyviä riskejä. Palveluita ovat esimerkiksi:

  • Reitin optimointipalvelut
  • Reitin jakaminen laivalta laivalle kohtaamistilanteessa
  • Parempaa seurantaa
  • Satamakäyntien synkronointi
  • Navigointi talvella


Tavoitteet

STM:n tavoite on luoda turvallisempi, tehokkaampi ja ympäristömyötäisempi merenkulkuala. Tavoitteet STM:n täysimääräiselle käyttöönotolle vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen ovat seuraavat: 

  • Turvallisuus: 50 % vähemmän vahinkoja
  • Tehokkuus: 10 % vähennys matkojen hintoihin ja 30 % vähemmän rantautumisen odottamiseen kuluvaa aikaa
  • Ympäristö: 7 % vähemmän polttoaineen kulutusta ja 7 % kasvihuonekaasujen päästöjä


Sidosryhmät

STM vähentää riskejä ja tekee merenkulun kuljetusketjusta tehokkaamman. Hyötyjät ovat eri merenkulun toimijat, kuten rahdin omistajat, sataman toimijat, komentosillan toimihenkilöt, palveluntuottajat, laivan omistajat ja viranomaiset. 


Projektit

Sea Traffic Management konsepti on kehitetty EU:n rahoittaman tuotekehitystyön ja innovaatioprojektien kautta, johon on osallistunut useita eurooppalaisia partnereita yliopistoista, valtionhallinnoista ja yrityksistä.

Furuno Finland Oy on mukana laitetoimittajana STM Validation projektin kautta. Emoyhtiömme Furuno Japan valitsi Furuno Finland Oy:n toteuttamaan STM tuotekehitysprojektia osaamisemme ansiosta. Furuno Finland Oy kehitti projektiin elektroniseen karttalaitteeseen ECDISiin lisäohjelmiston, joka kommunikoi laivan reittisuunnitelman satamien viranomaisille ja tarvittaessa muille aluksille, sääpalveluiden toimittajille ja luotseille. Ohjelmisto on toimitettu alusten ECDISiin Gate-1 laitteilla, jotka myös toimitettiin aluksiin. Tuotekehitysprojektin yhteydessä Gate-1 laite sai DNVGL:n cyber security sertifikaatin.  Toimitukset toteutettiin ja laitteet otettiin käyttöön Furunon asentajien toimesta ympäri maailmaa. Toimituksia tehtiin kaikkiaan 85 alukseen, annetun aikataulun rajoissa. 


Täytäntöönpano

Suunnitelma STM konseptin käyttöönottoon on 2030. 


Lue lisää Sea Traffic Management projektista: stmvalidation.eu