Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

Laatujärjestelmä

Yrityksen laatupolitiikkana on tarjota laadukasta asiakaskohtaista palvelua kaikilla strategisilla liiketoiminta-alueilla, jotka ovat:

  • Tuotekehitys
  • Järjestelmätoimitukset
  • Tuotemyynti
  • Ylläpito ja huolto


Tavoitteena on toimia Suomen johtavana ja arvostetuimpana merenkulun ja rannikkovalvonnan laitteiden, järjestelmien sekä näihin liittyvien palveluiden kehittäjänä ja toimittajana.

Furuno Finland Oy:n arvoja ovat asiakaslähtöisyys, pitkäjänteisyys, sitoutuneisuus, joukkuehenki ja fair play.

Yrityksellä on ISO 9001:2015 sertifikaatti. Standardin vaatimusten mukaisesti kiinnitämme huomiota erityisesti asiakastyytyväisyyteen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Furuno Finland Oy:n laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle navigointi-, valvonta-, huolto- ja tuotekehitysliiketoiminnoissamme.

  • Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on Furuno Finland Oy:n menestymisen edellytys.
  • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja standardeja sekä arvojamme.
  • Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.
  • Laatu on kaikkea tekemistä koskevaa kokonaisvaltaista toimintaa.
  • Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehitykseen ja parantamiseen.
  • Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työhön ja odotamme, että yhteistyökumppanimme sitoutuvat siihen myös.

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme. Laatupolitiikan siirtäminen osaksi jokapäiväistä työtämme on jatkuva tavoitteemme. Sen onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.

Furuno Finland 9001 2024-2027 FI.pdf
1.5MB, päivitetty 12.4.2024


Sertifikaatti on voimassa 6.6.2027 saakka.


dcc0-sgs-iso-9001-tcl-lr.jpg


Furuno Finland Oy ja sen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan FURUNO ELECTRIC CO., LTD. laatimaa FURUNO Group Code of Conduct eettistä ohjeistusta kaikessa toiminnassamme.