Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

Traficom kehottaa veneilijöitä varautumaan mahdollisiin GPS-häiriöihin alkaneella avovesikaudella

Traficom kehottaa veneilijöitä varautumaan mahdollisiin GPS-häiriöihin alkaneella avovesikaudella

Furuno Finland Oy (sales a furuno.fi), 16.5.2024

Vesilläliikkujia pyydetään ilmoittamaan radiohäiriöistä Traficomiin

Johtuen maailmantilanteesta ovat havainnot konfliktialueiden läheisyydessä lisääntyneet etenkin ilmailun parissa. Ilmiön taustalla on valtiollisten toimijoiden pyrkimys suojata omia tärkeitä kohteitaan elektronisen sodankäynnin keinoin joihin mm. radiohäirintä lukeutuu.

Tästä johtuen avoimilla vesialueilla etenkin itäisellä Suomenlahdella voi tämän vuoksi lisääntyä häiriöitä GPS-signaalissa. Veneilijä voi varautua GPS häirintään hankkimalla riittävät taidot navigoida ilman GPS:ää ettei matkanteon turvallisuus vaarannu. Erilaisiin pääsääntöisesti ammattialuksiin Furunolla on olemassa myös erilaisia ratkaisuja, jolloin elektronista navigointijärjestelmää voidaan käyttää tarvittaessa myös ilman GPS-signaalin tuottamaa paikannusta. 

Kaikkia vesilläliikkujia pyydetään aina ilmoittamaan radiohäiriöistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, joka selvittää ja koostaa häiriötilannetietoa Suomessa. 

Lue koko Traficomin tiedote tästä linkistä 


Fsb17 0009 Sc 70 130 2

Takaisin