Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

Jää- ja öljytutka ovat saaneet uusia ominaisuuksia

Furuno Finland (sales a furuno.fi), 5.6.2019

Jää- ja Öljytutkan uusi ohjelmistoversio on julkaistu

Furuno Finlandin jäätutka FICE-100 ja öljytutka FOIL-200 ovat saaneet uusia ominaisuuksia tilannekuvan hahmottamiseen merellä.


Jäätutkan uusia ominaisuuksia ovat:  


• 3D ja Edge efektit: jään muotojen ja varjojen korostaminen sekä railon reunojen korostaminen
• Equalizer: tutkakuvan tasapainottava toiminto
• Color palette: eriväriset näyttötilat eri valaistuksia varten 


Öljytutkan uusia ominaisuuksia ovat: 


Öljyläikän liikkeen seuraamista helpottavat toiminnot:
• suunta ja nopeus nuolimerkein ja numeerisin arvoin 
• kuvakaappausten automaattinen tallennus ja kuvakaappausten intervallien manuaalinen säätö 


Yhteisiä uusia ominaisuuksia ovat: 


  • Maalien näyttäminen: symboli ja data
  • Navigointityökalut
  • Säätiedot


Jää- ja öljytutkan voi myös asentaa yhdistelmäversiona, Combona. FICE-100 jäätutka ja FOIL-200 öljytutka ovat yhteensopivia Furuno FAR-15x8, FAR-2xx7, FAR-2xx8 ja FAR-3000 IMO tutkien kanssa.Takaisin