Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

Lisätty todellisuus tulee komentosilloille

Furuno Finland (sales a furuno.fi), 8.5.2019

Lisätty todellisuus Furuno Electricin ja japanilaisen MOL varustamon yhteistyössä

Japanilainen Mitsui O.S.K. Lines (MOL) tulee asentamaan komentosilloilleen navigointijärjestelmät, jotka hyödyntävät lisättyä todellisuutta (AR) 21 supertankkereilla (VLCC). Teknologia on kehitetty yhteistyössä Furuno Electricin ja MOL Techno-Traden välillä ja se näyttää informaatiota toisista laivoista, jotka purjehtivat laivan suunnitellulla reitillä sekä ympäröivistä meriolosuhteista ja matalikoista. Informaatio näytetään tableteilla ja näytöillä ja se sisältää AIS- ja tutkainformaatiota yhdistettynä reaaliaikaiseen videoon komentosillan kamerasta. Lisätty todellisuus toimii yhdistettynä Furunon ECDIS FMD3000 sarjan laitteisiin. 


Järjestelmää on testattu ensimmäisissä MOLin uuden sukupolven FLEXIE autolauttasarjan Beluga Ace aluksessa, joka on aloittanut liikennöinnin maaliskuussa 2018 sekä VLCC Suzukasan aluksessa, joka on toimitettu lokakuussa 2018. 


Lisättyä todellisuutta hyödyntävää järjestelmää kehitetään tällä hetkellä Furuno Electricin tuotekehityksessä kaupalliseksi tuotteeksi. 


MOL aikoo asentaa järjestelmän energiankuljetuslaivastoon mukaanlukien LNG kuljetukset ja kuivanlastin kuljetukset. Lisäksi MOL odottaa teknologian olevan isossa roolissa autonomisen merenkulun tulevaisuudessa. 

Takaisin