Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

Furuno Finland Oy:lle Menestyjä-sertifikaatti 2019

Furuno Finland Oy:lle Menestyjä-sertifikaatti 2019

Furuno Finland Oy (info a furuno.fi), 31.5.2019

Furuno Finland Oy sai tänäkin vuonna Kauppalehdeltä Menestyjä –tunnustuksen

Alma Talent Tietopalvelut analysoi vuosittain yritysten suorituskykyä tilinpäätös-tietojen perusteella. Yritystä arvioidaan kuudelta taloudelliselta osa−alueelta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky.


Yritys on menestyvä, jos sen kasvu, kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius ovat kunnossa.  Vertailussa yritystä verrataan oman kokoluokkansa muihin yrityksiin.


Menestyjäluokitus edellyttää, että yritys kuuluu taloudellisen suorituskykynsä perusteella sekä koko maan että oman toimialansa parhaimmistoon.

Takaisin