Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

Kauppalehti myönsi sertifikaatit Furuno Finland Oy:lle

Kauppalehti myönsi sertifikaatit Furuno Finland Oy:lle

Furuno Finland Oy (info a furuno.fi), 13.6.2018

Furuno Finland Oy sai Menestyjä-sertifikaatin jälleen, ja tänä vuonna myös Kasvaja-sertifikaatin ensimmäistä kertaa

MENESTYJÄ-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista:


 • osaavasta yritysjohdosta
 • omistautuneesta henkilökunnasta
 • tehokkaista prosesseista
 • asiakkaan ymmärtämisestä.


Analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella: 


 • kasvu
 • kannattavuus
 • tulos
 • maksuvalmius
 • vakavaraisuus
 • riskinsietokyky. 


KASVAJA-sertifikaatti voidaan myöntää yritykselle, joka on: 


 • harjoittanut liiketoimintaa vähintään neljä vuotta
 • kasvattanut liikevaihtoaan merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana
 • tehnyt vähintään 500 000 euron liikevaihdon viimeisimmän vuoden aikana.


  Tällä kertaa ylsimme ensimmäisen kerran myös Kasvaja –statukseen.


 Kiitämme kaikkia sidosryhmiämme jotka tekivät tämän mahdolliseksi!Takaisin