Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

NavNet DRS-NXT tutka on seuraava luku tutkateknologiassa!

NavNet DRS-NXT tutka on seuraava luku tutkateknologiassa!

Furuno Finland (sales a furuno.fi), 27.9.2017

Uutta: NavNet DRS-NXT tutkat


Mikä on NXT-tutka? Furunon NXT-tutkasarjan tutkat ovat pulssikompressioon perustuvia Solid State -tutkia, joissa ei ole perinteisessä pulssitutkassa käytettävää magnetronia. Ne hyödyntävät ainutlaatuisella tavalla Doppler-teknologiaa havaitsemalla vaarallisia kohteita automaattisesti ja värjäämällä ne vihreästä tutkakuvasta punaiseksi. Luonnollisesti pulssitekniikasta luopuminen saa aikaan sen, että tutka on aina käyttövalmis ilman pakollista lähettimen lämpenemisen odottelua. Uusi teknologia näyttäytyy käyttäjälle käytön helppoutena kun automatiikka poimii maalit seurantaan, seuraa niitä käytännössä reaaliajassa ja merkitsee vaaralliset maalit huomiovärillä. Kuvan erottelutarkkuus on vaakaerottelun osalta omaa luokkaansa sekin: kupuantenni DRS4D-NXT kykenee parhaimmillaan kahteen asteeseen ja avoantennilla varustettu DRS6A-NXT 0,7 asteen tarkkuuteen, kun RezBoost keilan tarkennustoiminto on päällä.


Lue lisää: DRS TUTKATakaisin