Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

SMPS-Espoon Meripelastajat ry yhteistyökumppaniksi

Furuno Finland Oy (info a furuno.fi), 21.2.2013

Furuno Finland Oy on saanut yhteistyökumppanikseen kotikaupunkinsa Espoon paikallisyhdistyksen SMPS-Espoon Meripelastajat ry:n (myöh. EMPY).

Furuno Finland Oy on saanut yhteistyökumppanikseenkotikaupunkinsa Espoon paikallisyhdistyksen SMPS-Espoon Meripelastajat ry:n(myöh. EMPY). Kumppanuus tarkoittaa EMPY:n hallinnassa olevan pelastusalusPV034:n kastamista Furuno Finland Oy:n valitsemalle nimelle.

Kumppanuus on pitkäjänteinen ja monivuotinenyhteistyösopimus. EMPY saa kumppanuuden kautta alukseensa Furuno Finland Oy:ntoimittaman navigointijärjestelmän. Navigointijärjestelmä rakentuuMeripelastusseuran laajasti käyttämän NavNet 3D tuoteperheen ympärillekäsittäen muun muassa NavNet MFD12 -monitoiminäytön, SC-30 -satelliittikompassinja DRS4D -tutka-antennin. Järjestelmää täydennetään True Heading CTRX B-luokan AIS -lähetin/vastaanottimella jaRadio Ocean VHF/DSC -puhelimella. Kaikuluotaimena toimii AirmarSMART-kaikuluotain joka tuottaa numeerisen syvyystiedon monitoiminäytölle.

Furuno Finland Oy asentaa ja käyttöönottaa aluksenlaitteiston, ja kumppanuuteen kuuluu myös laitteiston ylläpito sekäpäivittäminen.

Furuno Finland Oy haluaa olla mukana paikallisessa tärkeässämerellisessä toiminnassa. EMPY:n klassinen meripelastustoiminta on FurunoFinland Oy:lle luonteva yhteistyömuoto. Furuno Finland Oy toivoo saavansayhteistyön kautta näkyvyyttä Espoon vesillä. Yhteistyö sopii Furuno FinlandOy:n arvoihin, joita ovat asiakaslähtöisyys, pitkäjänteisyys, sitoutuneisuus,joukkuehenki ja reilu peli.

SMPS-EspoonMeripelastajat ry on yli 40-vuotias Suomen Meripelastusseuranpaikallisyhdistys Espoossa. Meripelastuksessa tärkeintä on ihmishenkienpelastaminen. EMPY toimii yhteistyössä Merivartioston ja Hätäkeskuksen kanssa.Tehtäviin kuuluu muun muassa karilleajon tai konevian vuoksitoimintakyvyttömien veneiden hinaukset. Lisäksi EMPY auttaa viranomaisiaetsinnöissä ja suorittaa sairaankuljetuksia merialueella. EMPY onsopimuspalokunta ja aluksilla on sekä kiinteää että siirrettävääsammutuskalustoa, jota käytetään Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen johdolla.


 
Takaisin
SMPS-Espoon Meripelastajat ry yhteistyökumppaniksi