Furuno Finland Oy

Suuri osa tuotteistamme on tehty ammattikäyttäjille, joiden vaatimukset ja luokitukset ovat kovemmat. Se tarkoittaa myös, että veneilijöiden laitteistot tehdään samalla kokemuksella ja laadulla.

Furuno Finland Oy

Furuno Finland Oy:lle Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatti 2018

Furuno Finland Oy:lle Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatti 2018

Furuno Finland Oy (info a furuno.fi), 13.6.2018

Furuno Finland Oy sai Kauppalehdeltä jälleen Menestyjä –tunnustuksen ja ensimmäistä kertaa myös Kasvaja –statuksen.

Menestyjä-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. 

Menestys rakentuu useita eri osa-alueista, kuten asiakkaan ymmärtämisestä, tehokkaista prosesseista ja omistautuneesta henkilökunnasta.


Analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella: 


  • kasvu
  • kannattavuus
  • tulos
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • riskinsietokyky.


Kun yrityksen liiketoiminta kasvaa useampana vuonna peräkkäin, se kertoo vahvaa kieltä yrityksen kyvystä luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Kolmen viimeisen vuoden ajan liiketoimintaansa selvästi kasvattaneille yrityksille voidaan myöntää Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti. 

Kasvajat 2018


Haluamme kiittää kaikkia sidosryhmiämme kasvun mahdollistamisesta.Takaisin